Monthly Archives: August 2017

Aicinājums veidot ekokopienu

Aicinu ikvienu videi, dabai un veselībai saudzīga (ekoloģiska) dzīvesveida piekritēju vai atbalstītāju piebiedroties man ekokopienas un ekociemata veidošanā Alūksnes ezera apvidū. Piedāvāju:

Posted in Technocracy | Tagged , , , , , , , , , , , | 5 Comments